Hämeenlinnan karateseuran syyskokous 16.12.2021

  • Time to read less than 1 minute

Syyskokouskutsun voit ladata tästä.

 

HÄMEENLINNAN KARATESEURAN SYYSKOKOUS
Aika 16.12.2021 klo 18 –
Paikka Tuomelankatu 20 / Etäyhteydellä.
Ilmoittautuminen
Jos haluat osallistua etäyhteydellä, niin kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 15.12.2021 Janille ( 040 566 2180).
1§ Avaus
2§ Kokoushenkilöiden valinta
3§ Äänioikeutettujen jäsenien toteaminen
Jokainen liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on äänioikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.
4§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran virallisilla www-sivuilla tai sähköpostitse tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.
5§ Jäsenyydet muissa järjestöissä
6§ Maksujen suuruudet kaudelle 2022
7§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2022
8§ Johtokunnan puheenjohtajan valinta
9§ Johtokunnan muiden jäsenten valinta
Johtokunnassa jatkaa kauden 2022–2023; Nelli Mantere ja Johanna Lehmusoksa.
Johtokunnan erovuorossa ovat: Harri Kulmala ja Lauri Poropudas.
HÄMEENLINNAN KARATESEURA RY ESITYSLISTA
SYYSKOKOUS 2021
1.12.2021
10§ Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta
Johtokunta esittää, että valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö.
11§ Seuran edustajien valinta järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
Johtokunta esittää, että johtokunta valtuutetaan valitsemaan edustajat seuran jäsenistöstä tapauskohtaisesti.
12§ Seuratoiminnan palautekyselyjen tulokset
Käydään läpi seuratoiminnan palautekyselyjen tulokset ja johtopäätökset.
13§ Seuran strategian sekä seuratoiminnan käsikirjan vahvistaminen
Vahvistetaan seuran strategia sekä hyväksytään seuratoiminnan käsikirja.
14§ Päättäminen